Bugun...AK Parti baro ve odalarla ilgili çalışmalara başladı ! ..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, meslek odalarının yapılarının değiştirilmesine yönelik yaptığı çağrının ardından, AK Parti odaların seçim sistemi ve statülerinde değişiklik içeren yasa teklifi için çalışmaya başladı. Yapılacak değişiklikle odaların yetkilerinin daraltılması, bakanlıkların odalar üzerindeki denetim yetkisinin artırılması planlanıyor..

facebook-paylas
Tarih: 08-05-2020 14:42

AK Parti baro ve odalarla ilgili çalışmalara başladı ! ..

AK Parti'nin meslek örgütlerinin demokratikleşmesi için yapmayı düşündüğü değişiklik kapsamında, baro ve odaların seçim sistemlerinin değiştirilmesinin yanısıra, özellikle TMMOB ve bağlı odaların bazı yetkilerinin sınırlandırılması, bakanlıkların odalar üzerindeki denetim yetkisinin genişletilmesi seçenekleri tartışılıyor.
2 çalışma grubu oluşturuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günkü partisinin MYK toplantısı öncesinde, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Barolar ve tabip odaları başta olmak üzere" meslek örgütlerinin yapılarının değiştirilmesi yönündeki çağrısının ardından AK Parti yönetimi, TBMM'de iki çalışma grubu oluşturdu.

Sivil toplum kuruluşlarınının görüşleri alındı 
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırılan çalışma kapsamında yapılacak değişikliklerle ilgili bazı sivil toplum platformlarının da görüşleri alındı. Çarşamba günü ilk kapsamlı çalışma yapılırken, barolarla ilgili Avukatlık Yasası'nda yapılacak değişiklikler, odalarla ilgili de TMMOB Yasası'nda yapılacak değişikliklerle ilgili seçenekler ele alındı.
Korona nedeniyle Türk Tabipler Birliği kapsam dışı bırakıldı 
Edinilen bilgiye göre koronavirüs salgını nedeniyle, hekimler arasında yeni bir tartışma ve gerginlik konusu olmaması için daha önce Erdoğan ve AK Parti sözcülerinin, geçmişte Suriye'deki operasyonlarla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle sert tepki gösterdiği ve son açıklamasında da ismini andığı Türk Tabipleri Birliği ise çalışma kapsamı dışında tutuldu.
İşte öngörülen değişiklikler 
AK Parti'de oda ve baroların seçim sisteminin değiştirilmesinin yanısıra TMMOB ve bağlı odaların yetkilerinin daraltılması, bakanlıkların odalar üzerindeki denetim yetkisinin artırılmasına ilişkin seçenekler üzerinde duruluyor.
BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, TMMOB Yasası'nda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin şu seçenekler üzerinde duruluyor:
Birlik amacında değişiklik
Üzerinde çalışılan taslakta, TMMOB'un kuruluş amaçları arasında yer alan, meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, kolaylaştırmak, mesleğin gelişmesini sağlamak için, mevcut yasada öngörülen "gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunması"na ilişkin hükmün değiştirilerek, sadece "amaçları doğrultusunda" faaliyette bulunabileceği hükmünün getirilmesi düşünülüyor.
Odaların onay yetkisine sınırlama 
Ayrıca özel sektörde çalışan mimar ve mühendislerin faaliyet göstermeleri için odalardan onay alma zorunluluğunun kaldırılması da gündemde. Bu kapsamda, 2. maddede yer alan "Birlik ve organları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar" hükmüne ek olarak, "meslek mensuplarının ürettikleri harita, plan, etüt, proje ve benzer işlerle ilgili olarak vize, onay veya başka adlar altında içerik açısından herhangi bir denetim yapamayacakları, üyelerine herhangi bir mali yükümlülük getiremeyecekleri"ne ilişkin düzenleme düşünülüyor.
Şube ve temsilciliklerine yeni kriter -
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslak metinde, her odanın kendi genel kurul kararı ile belirleyeceği yerlerde şube veya temsilcilik açabileceğine ilişkin hükmün değiştirilerek, üye sayısı kriteri getirilebileceği belirtiliyor. Taslak çalışmaya göre ancak üye sayısı 50 bin ve üzeri olan odalar, bölgesi içinde en az 100 meslek mensubu bulunan merkezlerinde şube açabileceği öngörülüyor.
Seçim değişikliği
Mevcut yasada, TMMOB Genel Kurulu'nun, iki yılda bir meslekte en az 10 yıl kıdemli olan üyeleri arasından toplam üye sayısının yüzde 2'si oranında ve üç kişiden az, 100 kişiden çok olmamak üzere seçecekleri delegeden oluşacağı hükmü yer alıyor. Üzerinde çalışılan taslakta ise oran yerine genel kurulun 2 bin delegeden oluşması, genel kurulda her odanın mutlaka en az 10 delege ile temsil edilmesi, kalan delegelerin ise odaların üye sayısı oranında dağıtılması; seçimlere grup listelerinin yanı sıra bağımsız adayların da katılabilmesi ve aldıkları oy oranına göre birlik genel kuruluna asil ve yedek delege seçilmesi öngörülüyor.
Oda genel kurulu yapısı değişikliği 
Mevcut yasadaki oda genel kurulunun odaya kayıtlı üyelerden oluşacağı hükmünün değiştirilerek, belli bir sayı ile sınırlandırılması düşünülüyor. Üzerinde çalışılan taslakta oda genel kurullarının en fazla 1000 üyeden oluşması seçeneği üzerinde duruluyor.
İhbar ve denetim üzerine denetim yetkisi 
TMMOB'un denetimi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaldırıldığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veriliyor. Bağlı odaların ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetimlerinin yapılacağı hükmü korunuyor. Yapılan çalışmaya göre ilgili bakanlığa, yapılacak ihbar veya şikayet başvurusu üzerine TMMOB ve odalar hakkında her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi suretiyle denetim yapma yolunun açılması düşünülüyor. Ayrıca oda ve birlik personeli ile üyeleri, talep halinde bakanlık müfettişlerine her türlü defter, kayıt ve bilgilieri ibraz etmek, yazılı bilgi taleplerini karşılamak zorunda olunacak. Oda ve birlik üyeleri ile personelin suç oluşturan fiil ve hareketler nedeniyle kamu görevlisi gibi cezalandırılması seçeneği üzerinde duruluyor.
Alternatif baro da masada 
Türkiye Barolar Birliği ve baroların seçim sistemlerine ilişkin değişiklik konusunda da farklı seçenekler üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda baro seçimlerinin blok liste yerine "nisbi temsil sistemi"ne göre yapılması, özellikle baro üyesi sayısının yüksek olduğu İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde, sendikalarda olduğu gibi birden fazla baro kurulmasına olanak sağlanması, avukatlık yapabilmek için barolara üye olma zorunluluğunun kaldırılmasına kadar bir dizi seçenek üzerinde çalışma yürütülüyor. Ve bu çalışmaların TBMM'nin yeniden çalışmaya başlayacağı 1 Haziran'a kadar tamamlanması düşünülüyor.
"Bu bir temsilde adalet çalışması"
Yasa değişikliği çalışmaları içinde yer alan AK Partili bir siyasetçi, yapılmak istenen değişiklikle "temsilde adaletin sağlanacağını" ifade etti:
"18 yıldan bu yana her konuda demokratikleşme, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler, adil temsil açısından yorulmadan çalışıyoruz. Anayasa meslek örgütlerinin çalışmalarının çerçevesini çizmiş. Bizim yapacağımız çalışma bir demokratikleşme çalışması. Barolar ve TMMOB gibi, 1950-1970 arasında kurulan, bürokratik vesayetin zorladığı bütün oda yapılanmaları ile ilgili bir demokratikleşme çalışması.
"Meslek odalarının yapılarının hiçbiri birbirine benzemiyor. Farklı, hatta gecekondu tarzında yapılar var. Biz, temsilde adalet, yönetimde istikrar diyoruz. Demokratik, sürdürülebilir, temsilde adalet sağlayan ve siyaset yapmak yerine üyelerin haklarını koruyan, örgütlerin meslektaşlarının standartlarını yükseltecek bir yapı hedefliyoruz."
.

"İktidarın  amacı kendine bağlı oda oluşturmak'' 
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise iktidarın odalarla ilgili değişiklik çalışmasının altında, kendine bağlı, yapılan yanlış uygulamalar karşısında yargıya başvurmayan oda yapıları oluşturma amacının yattığını söyledi. Suiçmez şu görüşleri dile getirdi:
"Biz genel kurullarımızı demokratik bir şekilde yapılyoruz Örneğin ZMO, 81 ilde seçimlerini yargı denetiminde, seçim kurulu denetiminde yapıyor. Seçimlerin demokratik olmadığı söyleniyor. Nedeni de şu; özellikle iktidara yakın kesimler üyeler arasında belli oy çoğunluğuna sahip olamadıkları için blok liste yerine, nisbi temsil yöntemi istiyor
"Bizim genel kurullarımız gerektiğinde çarşaf listeyle olur. Çok çarpıcı bir örnek; ben bu dönem ZMO ya başkan oldum. Bizim karşımıza bakanlık destekli, Memursen'in desteklediği karşı bir liste çıktı. Yani herkesin her durumda başkan olma ya da yönetime girme hakkı var. Bazı şubelerde iktidara yakın listeler seçimleri kazanır, genel merkezde de bunun yapılması istenir.
"Mesela Orman Mühendisleri Odası, yaklaşık 10 yıldır, iktidara yakın kişilerden oluşuyor. Örneğin Kaz Dağları'nda o kadar ağaç kesildiği zaman Orman Mühendisleri Odası'ndan muhalif hiç ses çıkmadı. Bizler gerekirse dava açıyoruz, en son 6 termik santraline karşı açıtığımız dava , Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nda onandı. İktidarın istediği şu; kendine bağlı, hiçbir şekilde muhalif açıklama yapmayan iptal davası açmayan, yaptıklarını onaylayan, Orman Mühendisleri Odası gibi 23 oda daha oluşturmak. Hedef bu."
"Nisbi temsil çalışmaları kitliyor'' 
AK Parti yönetimi, oda ve barolarla ilgili 2008'de Türkiye Serbet Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Yasası'nda yapılan değişiklikle getirilen seçim sistemini, oda ve barolar için de düşünüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da TÜRMOB'a bağlı oda seçimlerinin nisbi usüle göre yapıldığını ve farklı kesimlerin görüşünün de ifade edilmesine olanak sağlandığını dile getirdi.
Eski TÜRMOB Başkanı olan ve 2008'deki yasa değişikliği sırasında CHP milletvekili olan Mustafa Özyürek ise parlamento seçimleri için örnek gösterilen nisbi temsilin çözüm olmadığını ve birlik ve odaların çalışmalarını kilitlediği görüşünde.
Hükümetin o dönemdeki TÜRMOB yönetiminden rahatsız olduğu için nisbi temsil sistemini içeren yasa değişikliği yaptığını anımsatan Özyürek, nisbi temsil sisteminin, uzlaşmayı ortadan kaldırdığını belirterek, bu nedenle de odaların çalışmalarını bir anlamda kilitlediğini, örneğin bir kırtasiye alımının bile uzlaşmazlık nedeniyle yapılamadığına dikkat çekti.
Mustafa Özyürek, "1000 üyenin katıldığı 5 yönetim kurulu üyesi seçilecek bir oda seçiminde 2 liste yarıştıyor. Bir liste 800 oy, diğer ikinci liste 200 oy aldı diyelim. Blok halinde oy kullanıldığı için 800 oy alan listede her üye aynı oyu almasına rağmen bir adayın seçilemeyip diğer listeden bir adayın seçiliyor, bu aslında antidemokratik bir sonuç doğruyor" görüşünü dile getirdi.
Özyürek, oda seçimlerinin demokratik olması için nisbi temsil yerine, her üyenin istediği adaya oy verebileceği "çarşaf liste" seçeneğini önerdi.
Bu haber 18 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 26 15 3 8 59 28 53 +31
2 Başakşehir FK 26 15 3 8 50 25 53 +25
3 Galatasaray 26 14 4 8 44 20 50 +24
4 Sivasspor 26 14 5 7 47 29 49 +18
5 Beşiktaş 26 13 8 5 40 32 44 +8
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 43 +19
7 Fenerbahçe 26 11 8 7 46 34 40 +12
8 Göztepe 26 10 9 7 31 30 37 +1
9 Gaziantep FK 26 8 10 8 36 41 32 -5
10 Denizlispor 26 8 11 7 26 34 31 -8
11 Antalyaspor 26 7 10 9 29 43 30 -14
12 Gençlerbirliği 26 7 12 7 33 44 28 -11
13 Kasımpaşa 26 7 14 5 38 50 26 -12
14 Konyaspor 26 5 10 11 21 33 26 -12
15 Yeni Malatyaspor 26 6 13 7 38 40 25 -2
16 Çaykur Rizespor 26 7 15 4 26 44 25 -18
17 MKE Ankaragücü 26 5 13 8 23 45 23 -22
18 Kayserispor 26 5 14 7 28 62 22 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 28 15 5 8 38 23 53 +15
2 BB Erzurumspor 28 13 7 8 30 22 47 +8
3 Bursaspor 28 14 7 7 43 35 46 +8
4 Adana Demirspor 28 12 7 9 55 35 45 +20
5 Akhisarspor 28 12 7 9 36 31 45 +5
6 Fatih Karagümrük 28 11 7 10 40 34 43 +6
7 Altay 28 11 7 10 36 30 43 +6
8 Ümraniyespor 28 11 10 7 39 39 40 0
9 Giresunspor 27 10 9 8 30 33 38 -3
10 Keçiörengücü 28 8 9 11 21 22 35 -1
11 Balıkesirspor 28 8 9 11 30 33 35 -3
12 Menemenspor 28 9 11 8 32 38 35 -6
13 İstanbulspor 27 7 8 12 38 34 33 +4
14 Altınordu 28 7 11 10 32 39 31 -7
15 Boluspor 28 4 11 13 24 36 25 -12
16 Osmanlıspor FK 28 6 13 9 32 42 24 -10
17 Adanaspor 28 3 14 11 26 42 20 -16
18 Eskişehirspor 28 7 16 5 32 46 17 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 23 1 4 64 11 73 +53
2 Manisa FK 28 19 3 6 79 31 63 +48
3 Hekimoğlu Trabzon 28 17 7 4 51 34 55 +17
4 Sancaktepe FK 28 16 8 4 51 23 52 +28
5 İnegölspor 28 13 9 6 41 30 45 +11
6 Afjet Afyonspor 28 13 11 4 47 30 43 +17
7 Tarsus İdman Yurdu 28 14 13 1 45 39 43 +6
8 Pendikspor 28 11 10 7 40 39 40 +1
9 Sarıyer 28 11 10 7 34 33 40 +1
10 Zonguldak Kömürspor 28 9 10 9 35 37 36 -2
11 Çorum FK 28 11 14 3 36 42 36 -6
12 Hacettepe Spor 28 11 15 2 37 48 35 -11
13 1922 Konyaspor 28 9 13 6 38 45 33 -7
14 Kırklarelispor 28 8 11 9 25 41 33 -16
15 Başkent Akademi FK 28 9 15 4 37 41 31 -4
16 Amed Sportif 28 7 14 7 28 46 28 -18
17 Gümüşhanespor 28 7 17 4 31 57 25 -26
18 Şanlıurfaspor 28 0 27 1 10 102 14 -92
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 28 16 5 7 49 24 55 +25
2 24Erzincanspor 28 14 4 10 47 22 52 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 6 8 43 27 50 +16
4 1928 Bucaspor 28 14 7 7 47 34 49 +13
5 Artvin Hopaspor 28 12 5 11 38 21 47 +17
6 Düzcespor 28 12 6 10 32 18 46 +14
7 Karaköprü Belediyespor 28 10 6 12 25 22 42 +3
8 Çatalcaspor 28 9 5 14 39 28 41 +11
9 Silivrispor 28 8 6 14 37 31 38 +6
10 Sultanbeyli Bld. 28 9 8 11 33 27 38 +6
11 Kızılcabölükspor 28 8 8 12 39 37 36 +2
12 Yomraspor 28 9 10 9 28 30 36 -2
13 52 Orduspor FK 28 7 7 14 21 20 35 +1
14 Çankaya FK 28 9 12 7 33 37 34 -4
15 Şile Yıldızspor 28 6 11 11 23 30 29 -7
16 Erzin Spor Kulübü 28 6 12 10 27 34 28 -7
17 Tokatspor 28 1 23 4 16 66 7 -50
18 Manisaspor 28 1 24 3 16 85 0 -69
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/06/2020 Fenerbahçe vs Kayserispor
 12/06/2020 Göztepe vs Trabzonspor
 13/06/2020 Başakşehir FK vs Alanyaspor
 13/06/2020 Beşiktaş vs Antalyaspor
 13/06/2020 Yeni Malatyaspor vs Kasımpaşa
 14/06/2020 Gençlerbirliği vs Konyaspor
 14/06/2020 Çaykur Rizespor vs Galatasaray
 14/06/2020 Gaziantep FK vs MKE Ankaragücü
 15/06/2020 Sivasspor vs Denizlispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/06/2020 Giresunspor vs İstanbulspor
 19/06/2020 Adana Demirspor vs Osmanlıspor FK
 19/06/2020 Altay vs Akhisarspor
 19/06/2020 Balıkesirspor vs Menemenspor
 19/06/2020 BB Erzurumspor vs Eskişehirspor
 19/06/2020 Boluspor vs Altınordu
 19/06/2020 Giresunspor vs Adanaspor
 19/06/2020 İstanbulspor vs Hatayspor
 19/06/2020 Keçiörengücü vs Bursaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/07/2020 Bandırmaspor vs Kahramanmaraşspor
 18/07/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Sivas Belediyespor
 18/07/2020 Eyüpspor vs Van Spor
 18/07/2020 Kastamonuspor vs Etimesgut Belediyespor
 18/07/2020 Kırşehir Belediyespor vs Ergene Velimeşe
 18/07/2020 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 18/07/2020 Sakaryaspor vs Kardemir Karabükspor
 18/07/2020 Tuzlaspor vs Uşak Spor
 25/07/2020 Ankara Demirspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/07/2020 Çankaya FK vs Tokatspor
 18/07/2020 Düzcespor vs Manisaspor
 18/07/2020 Erzin Spor vs Artvin Hopaspor
 18/07/2020 Karaköprü Belediyespor vs Serik Belediyespor
 18/07/2020 Silivrispor vs 52 Orduspor FK
 18/07/2020 Şile Yıldızspor vs Kızılcabölükspor
 18/07/2020 1928 Bucaspor vs Sultanbeyli Bld.
 18/07/2020 24Erzincanspor vs Yomraspor
 18/07/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Çatalcaspor
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
YAZARLAR
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI